Sirius 

 

Deze ster is verbonden met het huidige tijdperk en met Godin Isis. De ervaring deze ster te zien en de vredige energie van deze ster zo sterk te voelen, is iets wat ik eigenlijk niet goed in woorden kan omschrijven. Ik begrijp dat de diverse toegepaste healingmethode die ik gebruik afkomstig zijn van Sirius en dat de energie van Sirius om mij heen is. Wat opvalt is dat steeds meer mensen nieuwsgierig worden naar deze ster in de huidige tijd, toeval bestaat niet.

 

Veel van de geschiedenis is voor ons verborgen gehouden, ook de healingmethoden en de kracht van onze intuïtie is op een zijspoor gezet in dit systeem. Onze intuïtie, welke in de huidige tijd op aarde van belang is, misschien wel van levensbelang, zullen we moeten omarmen en eren om in vrede en liefde te leven op deze planeet. Dat er delen van de geschiedenis werden weggevaagd of herschreven omdat ze eenvoudigweg ongemakkelijk zouden zijn voor de moderne samenleving, wordt voor steeds meer mensen duidelijk.

 

Er zijn veel gedocumenteerde oude stammen van over de hele wereld, waarvan sommige nog steeds overleven en verhalen vertellen over goden en Godinnen die veel ouder zijn dan degene waarin wij geloven, die naar de aarde kwamen om enig licht te werpen op het menselijke ras. Zij noemden ze de kinderen van Henoch en beschreven ze als superieure wezens uit een verre ruimte of dimensie, de glanzende genoemd, zij zouden komen van de ster Sirius! 

 

De Hopi Indianen noemen Sirius de Kachina Blue star

 

Sinds hun opkomst in de Eerste Wereld, bleven de Hopi en hun voorouders in nauwe relatie met Kachinas, wat dus wezens zijn afkomstig van deze ster. White Bear omschreef deze als 'ingewijde, hooggeplaatste, gewaardeerde wezens'. Ze heetten oorspronkelijk Kyákyapichina, de meervoudsvorm van Kyápchina, de term die ook het woord 'chinakane' bevat, wat 'groei' betekent als in de groei van een plant, hoewel het woord in deze context ook de spirituele groei aangeeft die de Kachinas inspireren . De taal is in de loop van de tijd geëvolueerd en nu worden deze entiteiten eenvoudig Kachinas genoemd.

 

Kachinas kunnen zich zichtbaar of onzichtbaar manifesteren, White Bear maakte duidelijk dat deze wezens afkomstig zijn van locaties die ver van de aarde verwijderd zijn. Ze komen niet van ons zonnestelsel, maar van zeer verre planeten. Het kost onze astronauten verschillende generaties om daar te komen, 'zei White Bear. "De Hopi-naam voor deze planeten is Tóónatakha, wat 'dicht bij elkaar' betekent, in spirituele zin in plaats van een materiële, omdat al hun inwoners dezelfde verantwoordelijkheden delen en nauw samenwerken.

 

De Dogon en de Toetsi

 

Een oude stam uit Afrika, de Dogon genaamd, spreekt over Sirius en weet al haar geheimen. De stam had uitgebreide kennis over een nabij sterrenstelsel en de precieze werking ervan. De ster die wij nu Sirius noemen en zijn mysterieuze metgezel werd eigenlijk pas veel later ontdekt door wetenschappers. De Dogon gaan ervan uit dat hun Siriaanse bezoekers ooit terug zullen keren!

 

Er zal dan een bepaalde ster opnieuw aan de hemel verschijnen ter getuigenis van Nommo's wederopstanding. Ook een oud volk genaamd de Toetsi weet veel over deze ster. De informatie die zij hebben ontvangen van de Goden van Sirius is;

De magie over "de woorden die beweging zijn "Hekaoe "genaamd en de Dogon ontving "De kennis van de oorsprong". Zij (de Dogon's ) zeggen hierover:

 

En hoewel onze huid sterk verschilt behoren wij tot een en hetzelfde ras, want wij huwden en leefden met deze glanzende gezichten in het land van onze voorvaderen, want zij voorspelde de woestelingen die zullen maken dat de naam van hun leider, de Boosaardige, overal in het heilige land zal worden vernomen als God zelf, maar die op hun beurt zullen onderdoen voor de glanzende gezichten, die, hoewel zij zich nog verborgen houden, zich opnieuw bij ons zullen voegen om een nieuw tijdperk te laten beginnen. 

 

Behalve Sirius A heb je ook Sirius B en C.  Het kostte moderne wetenschap met apparatuur tientallen jaren om te ontdekken wat de oude Egyptenaren, Hopi's  Toesti en/of Dogon al meer dan 5.000 jaar weten. Het feit dat inheemse mensen uit verschillende perioden en delen van de wereld bijna identieke astronomische kennis hadden die wetenschappers alleen de laatste tijd hebben kunnen ontdekken, is ook verbijsterend. De moderne wetenschap heeft vastgesteld dat Sirius niet ver weg is en voortdurend dichter bij ons zonnestelsel komt, wat betekent dat dit na verloop van tijd helderder en zichtbaarder zal worden. 

 

De Dogon-stam had de meest specifieke en uitgebreide informatie over dit zonnestelsel en beweert dat er ook een derde ster is genaamd Emme YA in het Sirius-systeem waarover de wetenschap geen kennis heeft. Deze ster wordt ook wel Sirius C genoemd. Deze Sirius C is het ongeziene, het verborgene voor het verstand, maar niet verborgen voor het gevoel. De mysticus maakte hier contact mee en deelde inzichten met de mensen om hen heen in vroegere tijden, voor het allerhoogste goed van allen, de mysticus stond vroeger dan ook in hoog aanzien. 

 

Al deze intrigerende feiten wijzen erop dat de geschiedenis vóór een bepaald punt werd gewist of werd wijze gewijzigd volgens de wil van heersers in de loop van de tijd. Elk gebied van de wereld heeft op een bepaald moment in de recente geschiedenis (ongeveer 3000 jaar) onder totalitair bewind gestaan, dus u kunt zich de hoeveelheid kennis voorstellen die is vervalst of verbrand, afhankelijk van de belangen van het regime.

 

De geschiedenis die we op de moderne school leren of waar we documentaires over bekijken, is meestal gebaseerd op conflicten (vreedzame periodes worden zelden genoemd), maar de toekomst van de mensheid zou ooit kunnen afhangen van wat deze oude beschavingen ons duizenden jaren lang probeerden te vertellen. Zullen wij binnenkort/de aankomende jaren de bevestiging krijgen over de historie van het Sirius stelsel en de rol die het speelt voor ons allemaal? 

 

 

 

De tedere kus van het hart van de ziel zorgt ervoor dat je dichter bij de waarheid komt.

Waarheid is het licht en ze komen allemaal uit liefde.

Maar om liefde te kennen, moet je liefde worden.

En om liefde te worden moet je je recht om mens te zijn niet vergeten.

En je recht om een mens met een ziel te zijn eren.

En dat betekent dat je nooit het vertrouwen in je eigen goddelijkheid verliest.

Het maakt niet uit hoe vaak u wordt verteld dat dit niet waar is.

Richt je tot de zon, de maan en de sterren voor vrede.

En spreek de woorden van de Ouden door hun werken te bestuderen.

En deze heilig te houden.

Jullie zijn allemaal parels van wijsheid die een ketting van vrijheid maken.

Je moet intact en met elkaar samenwerken.

Je zult nooit vallen of opnieuw tot slaaf worden gemaakt.

Jullie zijn de meester van het licht.

 

 

 

 

De 6e dimensie  

 

De 6e dimensie is het rijk van de geometrische vormen.

 

Volgens de Pleiaden zijn de hoeders van 6D de wezens van Sirius, de wezens in het 3-voudige sterrenstelsel Sirius, welke ongeveer 8,7 lichtjaren van ons zonnestelsel is verwijderd.

De Pleiaden zeggen ook dat Niburu, de thuisplaneet van de Annunaki (de hoeders van 4D) wegdraait de ruimte in en als een boemerang rond het Sirius stelsel zwaait, om vervolgens weer naar ons zonnestelsel terug te keren. Vanuit Niburu gezichtspunt zijn onze zon en Sirius tweelingsterren die zich altijd bewust zijn van elkaar.  

De relatie tussen de aarde en Sirius was bekend bij vele oude medicijnhoeders zoals de Aboriginals die inwijdingen met boemerangs organiseerde om studenten over deze verhoudingen te leren. Veel culturen zoals de Afrikaanse Dogon en de oude Egyptenaren zeggen dat hun voorouders oorspronkelijk van Sirius zijn gekomen.  

Vele heilige tempels en grote oude bouwwerken zijn gemaakt door grote katachtige goden van Sirius die periodiek naar de aarde kwamen om hun tempels te bouwen. Hoogontwikkelde voorbeelden van sacrale architectuur hebben zij neergezet zoals de Sfinx, en de Grote Piramide, en de klassieke Grieken hebben de Acropolis gebouwd.  

Net zoals 4d wezens ons graag toe aanzetten naar hun agenda’s te leven, zo houden de wezens van Sirius ervan ons te inspireren sacrale bouwwerken te maken. 

De Grieken merkte dat alles wat door de tijd heen in vorm blijft een afspiegeling is van de hogere dimensies.  

 

De Egyptische heilige wetenschap raadt ons aan de wij de waarde van onze Ziel Frequenties moeten leren voelen. (Het zielenlichaam of ook genoemd het KA lichaam, is je kracht lichaam ook wel je lintlichaam genoemd.)

Op het moment dat iemand sterft verlaat de Ziel ons lichaam.) Wat betekent dat we onze zielenlichaam geïntegreerd moeten houden om de juiste energie/ grenzen van onze 4 lichamen in stand te houden.   

Door de verschillende trillings-patronen van onze lichamen; de fysieke, emotionele, mentale en zielslichaam te voelen kunnen we zonder dokter gezond blijven, leven in liefde, onze wereld begrijpen en in contact staan met de Geest, altijd. 

De trillingsfrequenties van deze lichamen zijn verschillend. Het fysieke lichaam heeft de laagste trilling, het zielslichaam de hoogste. Als je KA geïntegreerd is, zijn ongeziene frequenties zonneklaar, en voel je ze op het fysieke niveau. In deze staat kun je vaststellen of een probleem fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel is. Je kunt voelen wat de energetische uitwerking van andere mensen op je energie licham(en) is. 

Als je bv iemand tegenkomt die heel sterke energie op je uitstraalt is het nuttig te weten of deze fysiek (sexueel) is emotioneel, (liefde of haat) mentaal (ideeën) of van de ziel (spiritueel) is. 

 

Weten op welk niveau iemand je benaderd zorgt ervoor dat je gezonde beslissingen neemt. 

De 6e dimensie is een bewustzijn welke in een seconde/oogopslag de verbindingen voelt/ziet zoals ze oorspronkelijk -behoren - te zijn, vanuit de 5e dimensie voel je met je hart dat alles met elkaar verbonden is en dat alles energie is.

Vanuit de 6e dimensie handel en leef je  vanuit de eenheid, zie je hoe je het best kunt handelen, wat nodig is om toe te voegen of om af te strepen, hoe je de eenheid kunt neerzetten en bewaren.  

 

 

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.