De 4e dimensie, het collectief bewustzijn/ energie / kwantumfyscia

 

De 4e sfeer, ook wel dimensie genoemd, is het rijk van de menselijke collectieve geest. Deze dimensie bevat de herinneringen en ervaringen van alle mensen door alle tijden heen. De 4e dimensie is een levende en interactieve zone, ook wel de astrale wereld  genoemd en bevindt zich tussen de 3D wereld en de sterren in. Deze zone ontvangt alle boodschappen vanuit de hogere dimensies, wat de reden is dat we zoveel voelen in 4D. Aangezien 4D onze gevoelens in 3D sterk activeert, splitst de informatie uit de hogere dimensies en wordt in de 3D elke kwestie gezien als positief of negatief.

 

De kwantumfysica bestudeert de eigenschappen van licht, de microscopische wereld van moleculen . De afzonderlijke delen werken als deeltjes of golven, men heeft ontdekt dat licht werkt als deeltjes (fotonen) of golven (frequenties).

 

* Een molecuul is het kleinste stukje van een materiaal dat nog alle eigenschappen heeft van dat materiaal).

 

In de 4e dimensie -wat dus een collectieve dimensie is- worden frequenties ontvangen van de moleculen die door de lucht zweven (mensen die gevoelig zijn kunnen dit voelen als energie) Zo kun je een hele lichte energie voelen als je in de natuur bent waar alles is zoals het moet zijn, zonder aanpassingen door mensen. Je kunt licht voelen op een plek waar een vreugdevolle gebeurtenis heeft plaatsgevonden of je kunt positieve energie voelen vanuit hemelse sferen, gewoon doordat je een mooie boodschap van een geliefde in de hemel doorkrijgt. Maar ook negatieve energie zweeft in deze 4e dimensie, je kunt bv ergens binnenlopen en een zwaar gevoel krijgen, negatieve gedachten of onrustig worden. 

 

Het is belangrijk te weten dat het collectieve veld waar we op aangesloten zijn en welke voornamelijk wordt beïnvloed door de machtshebbers >door tv, radio, internet, tijdschriften, het journaal enzovoort < kunnen zorgen voor gevoelens van vreugde of verdriet. Denk aan gevoelens van bv angst, kijk het journaal en dan denk je OMG, en observeer eens wat voor angstige of depressieve  gedachten je krijgt? De 4e dimensie is dus gemanipuleerd door mensen die de macht willen houden in de wereld en dus over ons, de mens.

 

Als men angst creeërt gaat men zich verdedigen, zich afscheiden van anderen mensen of medestanders zoeken, andere aanvallen om zichzelf veiliger te voelen, enzovoort. Deze moleculen van angst worden dus een grote angstgolf. Om te begrijpen dat deze angst dmv media in het collectieve veld terecht komt, waar de meeste mensen automatisch op zijn aangesloten, waar allerlei stukjes angst moleculen dan rondzweven, die je als vanzelf oppikt en meeneemt in jouw veld (je aura, je energie) en deze ook mee naar huis neemt, moet je dicht bij je ware natuur/jezelf zijn om dit duidelijk te doorzien. 

 

Veel van deze kleine stukjes energie/moleculen bij elkaar zorgt voor een golf, een frequentie golf, in deze bv angst, resultaat > steeds meer mensen gaan zich angstiger voelen. Zo besmet men mensen ook met golven van verdeeldheid (door het nieuws, het journaal, tijdschriften, in reclame enzovoort).

 

Deze  -verdeeldheid golven – (frequenties dus) worden door het nieuws en in de samenleving geactiveerd in het 4D veld, maar bijvoorbeeld ook op je werk waar vaak -steeds maar weer- keuzes gemaakt moeten worden tussen mensen, waar weer een fusie of overname is georganiseerd waarbij mensen moeten verdwijnen, vaak met een lange spanningsopbouw qua tijd, het wordt verteld maar wanneer het gaat gebeuren is nog niet duidelijk. In deze tijd lopen de spanningen op afdelingen vaak op en verdeeldheid, afgescheidenheid ipv heelheid/eenheid doet zijn intreden en mensen komen collectief in de dualiteit terecht.

Dit gaat al lang op deze manier in onze maatschappij en steeds weer opnieuw moet alles op de schop, omgegooid worden en ook dit heeft te maken met verdeeldheid creëeren.

 

Als je uit de collectieve dimensie wilt stappen moet je deze eerst doorzien. En het helpt als je begrijpt dat alles energie is en alles met elkaar is verbonden. Collectieve energie kan natuurlijk ook heel mooi zijn om samen ergens voor te gaan, soms moeten men samen opstaan en strijden voor gerechtigheid, alleen de gevoelens van angst en minderwaardigheid helpt jezelf en het collectief niet. Collectieve energie van mooie gevoelens zoals het winnen als land b.v. van een voetbalwedstrijd kunnen mooi zijn en vreugde geven en dit verenigd mensen.

 

Het is handig om te weten wat je eigen energie is, welke gevoelens vanuit jouw komen of vanuit je intuïtie/hogere zelf of uit het collectief veld en hoe dit je beïnvloed. Als je dit onderscheid kunt maken wordt je niet meer snel overvallen door negatieve energie die je gevoelens/frequentie laag houden.

 

Het is een kwestie van bewust waarnemen van jouw gedachten en gevoelens.

Kijk bijvoorbeeld eens een paar dagen geen tv, geen radio en blijf thuis in je eigen energie, ga bv wat creatieve bezigheden doen, wandelen of klussen en zie wat dat met je doet, hoe voel je je? Wellicht stijg je boven de 4e dimensie uit en ben je afgestemd op de 5e Dimensie,  welke een lichtrijk is dat zich concentreert op het menselijk hart en dat resoneert met de aardse biologische schepsels en planten. Je voelt je dus licht en vrij. Makkelijker te bereiken als je niet constant met het collectieve 4e veld verbonden bent en een goede verbinding hebt met je eigen energie en hogere zelf. 

 

In de kwantumfysica geeft men aan dat het deeltjes golf/dualiteit de oorzaak is van dualistische gedachtenpatronen in onze geest. Het is een elektromagnetisch verschijnsel.

Er heeft sinds 1900 een complete revolutie in de fysica plaatsgevonden, toch hebben de meeste mensen hier geen flauw benul van. Onze 3D wereld drijft stuurloos rond temidden van alle dingen die de nieuwe fysica heeft uitgevonden, televisies, computers, magnetronovens enzovoort, de meeste mensen begrijpen niet hoe deze dingen werken.  (Als je weet dat tastbare dingen in wezen zichtbaar licht zijn kan dit je verstand openrijten).

 

De wereldelite wil zo lang mogelijk tegenhouden dat de mens inzicht krijgt in trillingsfrequenties. We worden veronderstelt gehoorzame consumenten te zijn die mobiele telefoons kopen zonder na te denken wat de schade kan zijn voor onze hersenen of magnetrons te gebruiken zonder te weten hoe je eten nu eigenlijk wordt opgewarmd en welke trillingen je dus naar binnen werkt. Waarom willen zij dat? Omdat dat de enige manier is waarop zij controle houden over het systeem, over ons dus.

 

Frequenties begrijpen zou wel eens de ultieme vrijheid en vrede kunnen betekenen, of deze technologie houden ons gevangen in de donkerste kelder, met een wereld waarin de natuur volledig wordt gemanipuleerd. (dus ook je gevoelens en gedachten). Tijd steken in het leren om onderscheidt te maken tussen lagere en hogere ingevingen uit de 4e dimensie is van belang voor je welzijn. Mediteer, neem waar en doe energetische oefeningen. Zo kun je na wat oefening al heel snel zien of een impuls vanuit jezelf komt of via een energie van iets buiten jezelf.  Wat voor gevoel geeft het je? Waarnemen van gedachten en onderscheid leren maken waar je aandacht aan geeft is een leerzaam proces en geeft veel helderheid. 

 

Het is zo belangrijk om de natuur te respecteren, omdat we zelf ook natuur zijn! Als wij de natuur van de aarde en de dieren bv niet respecteren staat dat in verbinding met de natuur van de mens en met het collectief! Wij zijn zelf ook allemaal natuur. Je hoort elk natuurlijk wezen te respecteren, mens, dier en planten, dat is een universele wet waar iedereen die bewust is weet van heeft. Hoe dichter je met de natuur verbonden bent hoe meer je met je eigen natuur verbonden bent, ook je vermogens om helder waar te nemen verbeteren hierdoor.

 

Helaas heeft men de natuur al heel erg opgesplitst, wat grote schade heeft gebracht aan ons allen, misschien niet direct maar zeker wel indirect. De natuur is opgesplitst, net zoals wij mensen opgesplitst worden door het systeem.

 

Gelukkig zie je ook vele mensen met nieuwe ideeën, dingen die de eenheid, de eigenwaarde, de vrede en de liefde in de mens zelf en in de natuur terugbrengen en hierdoor ook in het collectieve 4D veld. Energie die geen schade toebrengt aan iets of iemand, energie die puur vreugde of liefde is draagt bij aan een vredig 4e veld. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden waar ieder persoon inbreng heeft, waar respect vanzelfsprekend is en de opbrengsten eerlijk verdeeld worden. Waar mensen zonder bijbedoelingen delen met anderen, alternatieve therapieën zonder schadelijke medicijnen. Mensen die duurzaam willen leven en projecten starten die goed zijn voor de natuur, mens en dier. Deze mensen zijn vaak niet de doorsnee mensen in onze samenleving en worden vaak tegengewerkt door overheden en negatief neergezet in het nieuws. Toch komen er steeds meer goede en waardige uitvoeringen die bijdragen aan het licht, het collectieve licht wordt groter en het collectieve duister wordt hierdoor kleiner. Dat is onze redding want alles is verbonden en alles is energie! Dus als jij jouw geest verlicht, help je mee om de wereld te verlichten en je beïnvloed de collectieve 4e dimensie positief! Hoe mooi is dat. 

 

De kwantumfysica klinkt zo ingewikkeld maar komt een beetje neer op, welke zender stem je af? Hoewel hele nare berichten hierdoor niet aan de kant geschoven kunnen worden, als de wereld in brand staat, mogen wij met zijn allen dat verdriet voelen, dat moet ook eigenlijk wel, want het is de natuur en deze is met ons verbonden. Door bewust te worden kunnen we het collectieve veld veranderen.  Door er bewust van te zijn dat we niet accoord zijn! Maar als wij door dreigingen en nepnieuws (door de media, denk aan het journaal) verdeeldheid gaan voelen, angstige gevoelens krijgen, dan moet je even kijken; ben ik goed afgestemd? 

 

De opsplitsing van deeltjes/golven en het bestaan van antideeltjes weerspiegelen de menselijke tendens tot leven in de dualiteit in plaats van polariteit, wat mensen vatbaar voor geweld maakt. Vandaar dat het belangrijk is om hier kennis van te hebben.

 

  • Materie die uit antideeltjes is opgebouwd, heet antimaterie. Als een deeltje met zijn antideeltje botst, dan annihilieren  (wat élkaar wederzijdse vernietigen betekent) ze elkaar en wordt hun massa omgezet in energie volgens de massa energierelatie.

 

Ik heb geprobeerd iets van de kwantumfysica begrijpelijk te beschrijven, je zult zelf de kwantumfysica moeten bestuderen, je leert dit niet op school en met een reden! De reden is dat als jij weet hoe het werkt,  als je begrijpt hoe je onbewust beïnvloed wordt, je hierdoor dus sombere gevoelens, eenzaamheid of boosheid kunt ervaren welke uit het collectieve veld komen en niet uit jou zelf! 

Als je weet dat je ook op andere golven je aansluiting kunt activeren,  begrijpt dat eigenlijk alles een is en alles wat leeft met elkaar verbonden is dan heb je een schat aan kennis die van belang is voor je gemoedstoestand en draag je bij voor de vrede op aarde.

 

Je kunt je afstemmen op andere frequenties, de goede en je licht-kracht weer opeisen, zodat er een einde gemaakt wordt aan het misbruik van -ingebrachte- negatieve krachten die eenzaamheid creëeren en/of verdeeldheid zaaien. Als je hier bewust van bent ga je steeds meer door de sluiers heen zien, de illusie krijgt steeds minder vat op je. 

 

Als je het door hebt en een beetje getraind bent en frequenties begrijpt, dan blijf je bewust van wat je toelaat in je energie.

( Als we eenmaal beseffen dat alle materie uit deeltjes en freqentiegolven bestaat, beseffen we gelijk dat we zijn toegerust om vele frequenties te bespeuren, stem je af op de frequentie van het ware licht. )

 

De revolutie van kwantumfysica, is de oorzaak van de snelheid van verandering in onze samenleving en in de geest. De wereldorde blijft de heerschappij voeren tenzij wij bedenken wat wij zelf, in plaats van wat zij, willen scheppen.

 

De 4e dimensie veranderd voortdurend al naar gelang erin wordt gestopt. De 4e dimensie wekt energie op omdat zij veel sneller trilt dan 3D en voortdurend energie splitst. Heftige persoonlijke kwesties kunnen je bezighouden en daarom lijkt politiek misschien ver van je bed. De meeste mensen kunnen echter niet om de collectieve kwesties heen omdat het de 21e eeuw vorm gaat geven, vandaar dat het van groot belang is om bewust te zijn op welke frequentie je afgestemd bent. Je kunt je frequentie en waarheid makkelijk checken, voel je angst of bezorgdheid vanuit je gedachten? Het is een kwestie van oefenen, neem je gedachten waar, wat voel je dan? Voel je angst dan ben je niet op het ware zuivere veld afgestemd. Het ware, het zuivere voelt altijd goed aan, je voelt je kalm en niets in je lichaam spant zich aan, je gaat er niet van maalstromen en je blijft in balans.

 

Als we ons allen daar bewust van worden en kiezen voor vrede en licht ipv afgescheidenheid en verdeeldheid, zal het nieuwe tijdperk een vredige tijd worden. Iedereen heeft nu de keus (ook volgens de vele oude religies die deze tijd beschrijft als het aquariustijdperk waarin alles veranderd, -tot in detail- en reeds lang geleden hebben beschreven) of onbewust blijven en de 4D maalstroom ingezogen worden of bewust worden en een nieuwe wereld scheppen van vrede. 

 

Wat is precies het verschil tussen een gedualiseerde werkelijkheid en een gepolariseerde werkelijkheid?

 

Gepolariseerd> De 2 kanten van een kwestie die is gepolariseerd verkeren in resonantie, ze zijn onderling verbonden, ze koppelen verschillende dimensies aan elkaar, ze verruimen de mogelijkheden. De twee afscheidelijke delen van een eenheid ook wel genoemd. Voorbeeld, Met mijn vriendin uit een andere cultuur, waar we van elkaar leren over kookkunsten, samen maken we een nieuw heerlijk gerecht met verschillende ingrediënten uit verschillende landen die goed bij elkaar passen.

 

Gedualiseerde werkelijkheden> splitsen de kwesties zoals de ene de menselijkheid van de ander niet meer kan herkennen, zoals bv de Joden en Palestijnen in Israel, waar elke kant dagelijks wordt aangezet de andere aan te vallen. De verschillen worden opgeblazen door de machtshebbers, (de nieuwe wereldorde) terwijl ze geld verdienen aan hun wapens. Tegenstellingen vormen een van de oorzaken van (innerlijke) strijd.

 

Zolang wij – het gewone volk zogezegd- ons laten beïnvloeden om in de aanval te gaan tegen een ander mens, een groep of een volk of tegen onszelf! - en wij niet hier druk mee zijn en geen aandacht meer hebben wat de machtshebbers doen. Dan kan de overheid/ die aan de top van de piramide staan van de materialistische wereld- ons nog meer benadelen- wat inhoudt > ons vrijheid meer beperken, ons meer laten betalen, onze rechten nog meer terugdraaien en ons allemaal totaal afhankelijk maken van het systeem van deze hoger heren. Ook jezelf verliezen in angst of jezelf minderwaardig voelen, eenzaamheid of haat zorgt ervoor dat de overheid meer macht heeft en alle regels bepaald.

 

Zolang de mensen in tegengestelde kampen zijn verdeeld, kan de Nieuwe Wereldorde het wereldwijde conflict tussen o.a. religies verhevigen. Of je nu bij de ene of andere kant hoort, je moet bedenken dat het de Elite niet uitmaakt, het gaat hen er alleen maar om dat zij winnen. Wil je hier meer over weten dan raad ik je het boek: De hack van de matrix aan, hier staat ontzettend veel informatie in, ook over de oudheid, de verborgen geschiedenis en nog veel meer interessant leesvoer waardoor je meer begrijpt hoe dit allemaal werkt. 

 

Wat wij kunnen doen is onze frequentie verhogen en zorgen dat de frequentiegolf van destructieve krachten zoals eenzaamheid en verdeeldheid aan ons voorbij gaat. Hoe meer mensen dat doen hoe meer positieve moleculen in de 4e dimensie (het collectieve veld) terecht komt waar wij allemaal op aangesloten zijn (dat moet wel om te kunnen functioneren en samen te werken). Help jezelf en de wereld!

 

‘Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.’ (Efeze 6:12)

 

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.