Het aquariustijdperk/ heldervoelend

 

Meermaals is er in het verleden op gewezen dat er een moment in de toekomst komt waarbij mensen een andere bewustzijnstoestand zullen ontwikkelen, waarbij een belangrijke rol voor onze herinneringen is weggelegd. Dit omdat dit herinneringsvermogen uitgebreid zou worden. Men kan zich dan vorige incarnaties herinneren en daarmee zal ook het bestaan van de spirituele wereld extra dimensies krijgen. Hierdoor komen mensen in een dieper contact met spirituele waarden en normen (ook wel de universele wetten) genoemd. Alles wat niet meer vanuit het hart komt werkt niet meer, je hart moet er bij betrokken zijn net zoals het contact met je hoger zelf en je ziel. Daar zitten de universele waarheden en helpen je op je pad. De wereld moet veranderen, de mensen kunnen niet langer alleen leven in een wereld waar alles draait om geld. 

 

Mensen komen in een proces waarbij ze diep naar binnen gaan en voelen. Oude pijn wordt doorvoeld en losgelaten. Je kunt het licht niet voelen en zien als je niet je je schaduw hebt gezien en gevoeld (doorleefd ook wel gezegd). Hierdoor krijgt men ook compassie met anderen, met alles wat leeft. Volgens vele wijze mensen zoals Steiner, de Maya's en nog veel meer is dit de weg die we moeten gaan om onszelf te bevrijden, om de wereld voort te laten bestaan. Want het is nu duidelijk voor vele mensen dat het zo niet door kan gaan. Als je door dit proces gaat kun je heldervoelende ervaringen krijgen. 

 

Mensen zullen zich dus (langzaam) steeds bewuster worden van een ruimer bewustzijn en spirituele waarden en kwaliteiten en deze in zichzelf integreren. Gevoelige mensen en mensen die heldervoelend zijn hebben hier vaak interesse in. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele mensheid bewuster wordt en gaat leven vanuit het hartsbewustzijn in het nieuwe tijdperk. Hoog opgeleid zijn heeft alleen nog zin in de nieuwe wereld als je ook van uit een hoog bewustzijn leeft en werkt. In het nieuwe tijdperk draait het meer om liefde, energetisch bewustzijn en het ongeziene dan om scholing, opleiding en werk.   

 

Als je door een transformatie proces gaat en heldervoelend bent of deze ervaringen krijgt is het extra van belang om dicht bij jezelf te blijven. Want het is niet alitjd makkelijk als heldervoelend persoon in een wereld te leven die op zijn kop staat en waarbij je elke onderdrukte emotie, pijn en verdriet van mensen en dieren voelt, jezelf staande te houden. Daarbij voel je ook de kosmische energie extra heftig, waardoor jij extra rust nodig hebt.

 

Ook is het van belang om onderscheid te kunnen maken tussen informatie waar je niets mee wil of kunt en ware Goddelijke informatie (voor het hoogste goed van allen) die een bijdragen levert voor het goede. Waarnemen en meditatie is van belang in deze tijden. Helder-voelend zijn gaat niet alleen over emoties/gevoelens/gedachten van andere mensen en dieren voelen maar ook over een goed contact met je hoger zelf en licht * informatie vanuit de kosmos doorkrijgen. Hoe natuurlijker je leeft, dicht bij je ware zelf, hoe zuiverder de informatie is, hoe meer je door de sluier ziet. 

 

Als je het onzichtbare waarneemt en/of vermeld kun je afgewezen worden door mensen, ze vinden je misschien een beetje vreemd, zweverig. Zo kun je bijvoorbeeld gebeurtenissen voorzien en een innerlijk weten hebben, welke anderen niet altijd begrijpen. Twijfel hierdoor niet aan jezelf, als je voelt dat je een juist pad bewandelt, naar binnen keert in plaats van naar buiten, zul je steeds meer vrede en liefde in en voor jezelf voelen, dit is een indicatie dat je op de juiste weg bent. De tijd is gekomen dat de mensheid mag weten wie hij/zij is, ten diepste, dat is bewustzijn, en voelen helpt hierbij.  

 

Eigen ervaring:

 

Uitschakelen van je helder -voelende vermogens helpt niet, zo heb ik zelf deze heldervoelendheid mijn hele leven al en vroeger van alles geprobeerd om dit uit te schakelen. Maar ineens begreep ik dat het een geschenk is. In mijn dromen komen mensen mij opzoeken en ik reis naar andere dimensies waar ik informatie krijg over mijn leven. Doordat ik altijd al veel dromen had ben ik me vanaf jongs af aan gaan verdiepen in dromen. Ik verklaar dromen sinds 2010 en de positieve reacties hierop zijn bijzonder. Zo schreef iemand mij; Dank je wel, ik snap niet hoe het kan, het lijkt alsof je dwars door mijn ziel kunt kijken! Ik heb er erg veel aan gehad, het scheelt me zeker een paar bezoeken aan de psychiater. 

 

Verbindingen 

 

Zodra je contact maakt met mensen > dan voel je, dat is voor iedereen zo. Bij de een voel je direct een klik en bij sommige mensen niet, dat is normaal en voor iedereen herkenbaar. Vaak voelen contacten ook neutraal natuurlijk, je hoeft niet altijd veel te voelen. Maar als je helder-voelend bent, voel je meer.

Als je helder-voelende vermogen uitschakelt, voel je ook niet meer hoe het contact voelt. Dan ben je niet meer echt jezelf want je schakelt een belangrijk ziels-deel uit. Je bent bv niet meer spontaan hierdoor en dan valt er een donkere schaduw over je heen. Je voelt de ander dan inderdaad niet meer, maar jezelf ook niet! Je kunt je gevoelens niet uitschakelen! Je kunt je hart geen kunstjes leren. En dat is ook niet de bedoeling in deze tijd. In dit nieuwe tijdperk is het de bedoeling dat je leeft vanuit je gevoel, vanuit je hart, zodat je je licht kan laten schijnen voor jezelf en voor een ander.

 

Heldervoelend, helderhorend, helderziende mensen kunnen mensen bijstaan in deze wereld om het licht in zichzelf weer te vinden. Spontaan en niet geforceerd, zodra hier een druk op komt te staan werkt het niet meer. Het is een gave welke je hebt ontvangen van de schepper, waar je niet altijd je geld mee wilt of kunt verdienen. Een voorbeeld uit mijn leven; Je kunt moeilijk mensen een factuur sturen nadat jij ze in je dromen hebt bijgestaan ;-), persoonlijk zou ik dat ook niet willen, toch gaat het in deze wereld al heel lang om geld, tot nu nog ben ik bijvoorbeeld zelf verplicht -volgens het systeem- om geld te verdienen, om te kunnen en mogen leven op een eigen plekje op aarde. Ik heb sterk het gevoel dat dit niet meer lang zo zal zijn. Als de macht van de liefde sterker is dan de liefde voor macht, dan zal de wereld vrede ervaren.

 

Ik weet dat spiritueel ontwikkelde helder-voelende mensen een connectie hebben met het Aquariustijdperk, dat het met elkaar verbonden is. 

 

Spirituele ontwikkeling is een woord, en kun je op vele manieren invullen. Het gaat hier niet over glazen bollen en voorspellingen, het gaat uiteindelijk om bewustwording van jezelf; dit kun je het beste doen door constant waar te nemen, wat je voelt en wat je denkt, je gedachten hebben grote invloed, wat is je innerlijke bron van liefde, welke overtuigingen heb je overgenomen en welke komen uit jouw zelf? Op welke frequentie ben je afgestemd, hoe deze te onderscheiden van het juiste?  En welke energie versterkt jouw licht? 

Vroeger ging ik zelf naar spirituele beurzen, en heb daarvan geleerd, want hoe paranormaal je ook bent, het gaat erom; waar ben je op afgestemd, wat zijn je intenties? Welke inwijdingen in het leven heb je meegemaakt en onderzocht? Welke keuzes maak je in tijden van chaos? Door wat laat je je leiden? En is het niet wijzer om i.p.v. te voorspellen mensen te leren dat zij de toekomst voor een groot deel zelf in de hand hebben door hun gedachten en intenties en innerlijke groei in het nu? 

 

 

Hieronder een mooie tekst het boek > Genezing volgens het Medicijnwiel”: Marielu Lörler zegt:

 

De tijd is gekomen dat de mysteriën van het tijdperk worden onthuld aan allen die licht op hun pad begeren, opdat zij het middelpunt van alle kracht en leven doordringen

Want er is een nieuwe geest in de wereld gekomen en de mens werpt zijn leiband af en volgt de blinde leiders niet meer blindelings

Hij zal alleen lessen aannemen van mensen die het onzichtbare waarnemen en het onuitsprekelijke horen, die van de geest vervuld zijn, met innerlijk weten spreken en aan de boeien van de godsdiensten en overgeërfde geloofsleren van voorbije generaties zijn ontsnapt.

Want de ziel van de mens heeft vrijheid nodig om in het Nieuwe Tijdperk te groeien en de kracht, om de last van grotere verantwoordelijkheid te dragen.

Daarom worden de gaven van de geest over velen uitgestort, opdat het licht de duisternis doordringt en de mensheid opnieuw geboren wordt, dichter bij het Goddelijke oerbeeld.

Het is de dag aller dagen, waarop veel krachten samenvloeien en onder hun toestroming veel vernietigd wordt; maar in de Oneindige Geest leeft het verheven denken, de creatieve drang tot volmaaktheid en wij die in de Eeuwige Harmonie vertoeven, zijn één met deze golven van kracht en ons hele bestaan is onderworpen aan de onoverwinnelijke stroom van gedachtevormen van God.

Allen zijn doorstroomd van de Goddelijke Kracht en ieder heeft deel aan het Goddelijk Plan en geeft wat hij heeft aan de universele erfgenaam*”.    

 

De schrijfster: “

“ik heb hier bewust geen sjamaan aan het woord gelaten, maar de visie van een geestelijk ontwaakte Europeaan geciteerd, om aan te tonen dat wij daadwerkelijk weer sjamaans beginnen te denken”.

 

 

De huidige tijd   2018/2019/2020

 

Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk’. Doordat we gaan ontdekken wat bewustzijn is, komen we achter de universele wetten van het leven. We gaan realiseren dat echt alles energie is en dat we allen bewustzijn zijn. Dat alles energie is en alles met elkaar is verbonden. Dat de mens veel meer is dan zijn lichaam en dat we behoren tot één kosmische familie. 

Het hiernamaals kan steeds makkelijker met ons contact maken en vice versa. Als heldervoelend persoon weet je waar ik het over hebt, maar ook mensen die gewoon gevoeliger worden kunnen ervaringen krijgen/hebben met andere dimensies.

Wat voor een bijzonder belangrijke tijd leven wij! Dit historische kantelpunt is een wetenschappelijk gegeven en kosmisch allang uitgestippeld.

 

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.